องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 24 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 24 คน
เดือนนี้ 256 คน
ปีนี้ 256 คน
ทั้งหมด 256 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10-02-58)
  วันที่ 9 มิ.ย.59 อบต.โนนกอกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ลูกจ้า...
 
  วันที่ 9 มิ.ย.59 อบต.โนนกอกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
  อบต.โนนกอก จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เนื่องในวัน "อ...
  อบต.โนนกอก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ป้องกันโ...
  อบต.โนนกอก ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน...
  ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา...
  ร่วมทำความสะอาดบ้านโนนเห็ดไคล
  โครงการอบรมวันสตรัสากลตำบลโนนกอก
  การอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ วิถีชีวิต ปรัชญาเศรษฐก...
  การร่วมงานพระไกรสิงหนาถ
  อบต.โนนกอกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
   
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการอยู่ในระดับใด
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
0 คะแนน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.