องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 11 คน
เดือนนี้ 19 คน
ปีนี้ 458 คน
ทั้งหมด 2092 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10-02-58)
  ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
       ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ประธานกิตติมศักดิ์  มูลนิธิ  พอ.สว.  เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ  และราษฎรจังหวัดช...
 
  ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา...
  ร่วมทำความสะอาดบ้านโนนเห็ดไคล
  โครงการอบรมวันสตรัสากลตำบลโนนกอก
  การอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ วิถีชีวิต ปรัชญาเศรษฐก...
  การร่วมงานพระไกรสิงหนาถ
  อบต.โนนกอกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
  อบต.สามสวนเข้าศึกษาดูงาน กองทุนขยะ บ.นกเจ่า ม.2 วั...
  อบต.โนนกอก เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขโรคไข...
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ(บ้านเป้าเกมส์) ครั้งที่ 15 ป...
  กีฬาชุมชนตำบลโนนกอก
   
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการอยู่ในระดับใด
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
0 คะแนน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.