วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแผนที่ภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดหารถรับ ส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสายบ้านนกเจ่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดหารถรับ-ส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสาย บ้านโนนเห็ดไคล,บ้านเปือย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดหารถรับ-ส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสาย บ้านเมืองกลาง และบ้านโนนสุขสันต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อป้ายโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
เหมาบริการยามเฝ้ารักษาความปลอดภัยประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระ หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำถังขยะอันตรายต้นแบบ โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง