หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 พ.ค. 2565    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 18
  18 พ.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 54
  18 พ.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง นักการภารโรง) 27
  17 พ.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 36
  12 พ.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กับ ตำแหน่ง นักการภารโรง) 30
  19 เม.ย. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 65
  1 มี.ค. 2565    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2565 92
  24 ก.พ. 2565    ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 47
  8 ก.พ. 2565    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นสายลำห้วยลวก หมู่ 6,7,8,10 19
  1 ก.พ. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 119

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1257365 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน