หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มิ.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 3
  4 เม.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 13 0
  1 เม.ย. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 1
  25 มี.ค. 2565    ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 48
  7 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 90
  7 ก.พ. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 38
  1 ก.พ. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 12 81
  25 ม.ค. 2565    ประกาศเรื่องการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 74
  17 ม.ค. 2565    แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 66
  11 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกครั้งแรก/2565 103

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1257378 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน