หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.โนนกอก 2565 18
  17 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 2565 22
  4 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 1/2565 19
  5 เม.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล และประชาคมสัดส่วนระดับตำบล พ.ศ.2564 164
  1 เม.ย. 2564    เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 152
  15 มี.ค. 2564    เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 156
  24 ก.พ. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2564 161
  22 ก.พ. 2564    เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 153
  14 ม.ค. 2564    บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 150
  13 ม.ค. 2564    เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 159

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1257302 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน