หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไข)
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1360690 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน