โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมออกกำลังกายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายสนอง  มะลัยขวัญ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมออกกำลังกายรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีนายศุภกรณ์  วังสระ นายก อบต.โนนกอก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ สนามฟุตซอล อบต.โนนกอก เวลา 15.30 น.