โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเนื่องในวันรักต้นไม้


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายสนอง  มะลัยขวัญ ให้เกียรติเป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและเนื่องในวันรักต้นไม้  ณ ที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้นเมืองกลางวิทยา โดยมีท่านนายกอบต.โนนกอก นายศุภกรณ์  วังสระ กล่าวรายงานโครงการ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมในการปลูก ครั้งนี้ ประกอบด้วยจิตอาสาตำบลโนนกอกทุกหมู่บ้าน /คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา /หน่วยป่าไม้ ชย.3 /สมาชิก อบต.โนนกอก ทีมงานท่านผู้ใหญ่ อนุชา แก้วเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 และท่านผู้ใหญ่บ้านท่าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่