โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


"อปท.ปลอดบุหรี่" วันงดสูบบุหรี่โลก


วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ได้รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ ถ่ายรูปหน้าเสาธงร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา / โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ / โรงเรียนบุปผาราม / โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา/รงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล/โรงเรียนโนนกอกวิทยา และโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เนื่องในโครงการ "อปท.ปลอดบุหรี่"และวันงดสูบบุหรี่โลก