โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


คลองสวย น้ำใส บ้านสระ หมู่ที่ 8


วันที่ 1 มิถุนายน 2565  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก นายศุภกรณ์  วังสระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ส.ต.ท.อุเทน สถาน นำพาจิตอาสาทำกิจกรรมคู คลองสวย น้ำใส  บ้านสระ หมู่ที่ 8  โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาตำบลโนนกอก ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก