โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 1 ก.ค. 2565

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

(ผู้อ่าน 2 คน)

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

(ผู้อ่าน 22 คน)

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2565

คลองสวย น้ำใส บ้านสระ หมู่ที่ 8

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2565

"อปท.ปลอดบุหรี่" วันงดสูบบุหรี่โลก

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 1 มี.ค. 2565

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และทำแนวกันไฟ

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 28 ก.พ. 2565

เตรียมการ จัดตั้งศูนย์ CI อบต.โนนกอก

(ผู้อ่าน 79 คน)

วันที่ 28 พ.ย. 2564

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.

(ผู้อ่าน 115 คน)

วันที่ 30 ก.ย. 2564

วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Plag Day)

(ผู้อ่าน 121 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2564

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

(ผู้อ่าน 118 คน)

วันที่ 23 ก.ค. 2564

ศุนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลโนนกอก

(ผู้อ่าน 147 คน)

วันที่ 16 ก.ค. 2564

โครงการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

(ผู้อ่าน 110 คน)

วันที่ 28 พ.ค. 2564

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

(ผู้อ่าน 182 คน)

วันที่ 9 เม.ย. 2564

วันผู้สูงอายุตำบลโนนกอก

(ผู้อ่าน 148 คน)

วันที่ 28 ธ.ค. 2563

การแข่งขันกีฬา "ภูกระแตเกมส์" 2563

(ผู้อ่าน 273 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

(ผู้อ่าน 227 คน)

วันที่ 1 ก.ค. 2563

ประเพณีรดน้ำภูกระแต

(ผู้อ่าน 329 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2563

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

(ผู้อ่าน 259 คน)

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 210 คน)

วันที่ 25 พ.ค. 2563

บำรุงรักษาป่าโล่ใหญ่ ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 142 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2563

กิจกรรมอาสาพัฒนาใน วันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 213 คน)

วันที่ 8 มี.ค. 2563

งานวันสตรีสากล

(ผู้อ่าน 105 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2563

กิจกรรมทำความสะอาดถนนสาย 2037

(ผู้อ่าน 266 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2560

ถวายเทียนพรรษา

(ผู้อ่าน 271 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

กิจกรรมอาสาพัฒนาใน วันท้องถิ่นไทย 18/3/2653

(ผู้อ่าน 184 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

กิจกรรมอาสาพัฒนาใน วันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 197 คน)

No results found

เลื่อนลง